Jakość potwierdzona certyfikatem

System Zarządzania Jakością został zaprojektowany i wdrożony w firmie Techniczna Obsługa Projektów TOP Sp. z o.o. w roku 2004 przy udziale firmy doradczej PHU „ASTE” https://www.aste.net.pl

System zarządzania został wdrożony w firmie w oparciu o wymagania obowiązującej w tym czasie normy ISO 9001:2000 oraz właściwych przepisów prawnych i norm branżowych. Pierwsza certyfikacja została przeprowadzona przed jednostkę certyfikującą DNV (Det Norske Veritas) w dniu  13.10.2005 czego wynikiem była rekomendacja do udzielenia certyfikatu o zakresie: 
„Projektowanie, budowę, modernizację i remonty maszyn, urządzeń i konstrukcji wsporczych oraz przemieszczanie i montaże technologiczne oraz automatyzację procesów produkcyjnych,”

W roku 2018 w związku z kolejną nowelizacją normy system został przeanalizowany oraz zaktualizowany z uwzględnieniem wymagań normy ISO 9001:2015 oraz czynników zewnętrznych i wewnętrznych, które są istotne dla firmy Techniczna Obsługa Przemysłu TOP Sp. z o.o. , tak aby wspierać funkcjonowanie firmy w realizacji jej misji oraz ustanowionych przez Zarząd celów strategicznych.

Jakość jest dla nas priorytetem. Wiemy, że maszyny, które dostarczamy oraz usługi, które wykonujemy muszą być nie tylko niezawodne, ale również efektywne i zgodne z najnowszymi standardami bezpieczeństwa.