2023-05-01
Polska, Zimna Wódka

Klient branży automotive

Wykonanie konstrukcji pod instalację chłodzenia aquatenzit oraz wody demi

2021-11-01
Polska, Bielsko-Biała

Klient branży automotive

Pomiary impedancji pętli zwarcia przy użyciu miernika MZC 310

2021-05-01
Polska, Bielsko-Biała

Klient branży automotive

Instalacja zasilania sprężonego powietrza do nowo powstałej linii nr 3, wykonana w systemie rur zaciskanych