• transport międzyprocesowy
  • modernizacja gniazd technologicznych
  • budowa stanowisk zrobotyzowanych