• analiza założeń projektowych
  • modelowanie 3D w oprogramowaniu CAD
  • sporządzanie dokumentacji rysunkowej

 

  • opracowanie schematów hydraulicznych i pneumatycznych
  • finalne wykonanie i montaż maszyn i podzespołów
  • modernizacje i remonty maszyn przemysłowych oraz linii technologicznych

.