• przeprowadzanie efektywnej i rzetelnej analizy spełnienia wymagań na podstawire oceny ryzyka wykonanej przez jednostkę certyfikowaną
  • przystosowanie maszyn do wymagań minimalnych i zasadniczych